Sistem Programlama 9. Hafta Doküman 1

İşlemci Hızı Ayarı

Uyarı : Bu dokümandaki kodun çalışması için 1. Hafta Doküman 4 – Hazır Fonksiyonlar dokümanındaki ayarların yapılması gerekmektedir.

Bu örnek işlemciyi farklı frekansta çalıştırma ayarlarını içermektedir. Yorum satırlarını aktifleştirip farklı parametrelerle deneyebilirsiniz.

#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris icin: #include "inc/lm4f120h5qr.h"

#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/sysctl.h" // SysCtl ile baslayan fonksiyonlarda gerekli

/*
 * clock network ile ilgili bilgi
 * http://www.hackit.co.in/2014/07/how-to-change-system-clock-frequecy-of.html
 */

void init_port_F() {
  volatile unsigned long delay;
  SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOF;
  delay = SYSCTL_RCGC2_R;
  GPIO_PORTF_DIR_R |= 0b01110;
  GPIO_PORTF_AFSEL_R &= ~0b01110;
  GPIO_PORTF_DEN_R |= 0b01110;
}

int main() {
  volatile unsigned long delay;

  // USE_PLL -> 200 / SYSDIV_X
  // USE_OSC -> 16 / SYSDIV_X

  // 200 / 2.5 = 80 Mhz (clock source crystal oscilator)
  SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  volatile unsigned long clock_period_1 = SysCtlClockGet();

// // 200 /5 = 40 MHz
// SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
// volatile unsigned long clock_period_2 = SysCtlClockGet();

// // 200 /20 = 10 MHz
// SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
// volatile unsigned long clock_period_3 = SysCtlClockGet();

// // 16 / 1 = 16 MHz
// SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
// volatile unsigned long clock_period_4 = SysCtlClockGet();

// // 16 / 2 = 8 MHz
// SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
// volatile unsigned long clock_period_5 = SysCtlClockGet();

  init_port_F();

  while (1) {
    GPIO_PORTF_DATA_R ^= 0b00100;
    for (delay = 0 ; delay < 1000000 ; delay++)
      /* */;
  }
}