Ado.net Dersi Projesi

(İsteğe Bağlı)

Aşağıda verilen herhangi bir veri kaynağından Ado.net Bağlantısını yaparak, bu bağlantıyı açıklayan bir doküman hazırlayınız. Bağlantının sağlandığı ifadeyi açıklamanız ve verilerin hem okunup, hem de yazılabildiğini göstermeniz gerekir.  

  1. Text Dosyasında veriler , ; veya tab ile ayrılmış olarak saklanabilir.

  2. Access dosyasından veriler alınabilir.

  3. Json formatında

  4. mySQL

  5. Oracle

  6. Excel
  7. ??

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]