Karar Bildirimleri

If-Else

if sözcüğü eğer anlamına gelmektedir. “Eğer belirtilen parametre doğruysa if’ten sonraki bloktaki fonksiyonları gerçekleştir. Doğru değilse if ten sonraki bloğu atla (yok say)” uygulanır. If komutundan sonra ; (noktalı virgül) konulmamaktadır.

Genel kullanımı:

if (koşul){
  //Koşul doğru ise çalışır.
}
Else if(koşul2){
  //Üstteki koşul sağlanmamış ve koşul2 doğru ise çalışır.
}
else{
  //Koşul false dönerse çalışıcak olan blok
}

Örnek:

int sayi;
cin >> sayi;
if(sayi > 0)
  cout << "Sayi pozitif";
else if(sayi < 0)
  cout << "Sayi negatif";
else cout << "Sifir";
3 EĞER sayı sıfırdan büyük ise pozitif,
5 DEĞİLSE EĞER sıfırdan küçükse negatif,
7 hiçbiri DEĞİLSE sıfırdır.

 

Switch Case

Birçok değerin karşılaştırılması gerektiğinde ve yalnızca birinin gerçekleştirilmesi istendiğinde switch komutunu kullanılır.

Genel kullanımı:

switch (Kontrol Değeri)
{
 case Sabit1:
  //koşul uyuyor ise çalışacak kodlar
  break;
 case Sabit2:
  //Koşul uyuyor ise çalışacak kodlar
  break;
 default:
  //Hiçbir koşul uymazsa çalışacak olan kodlar.
  break;
}

 

Örnek:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int sayi;
cout << "1-7 arasinda sayi giriniz: ";
cin >> sayi;
switch (sayi)
{
    case 1:
    cout << "Pazartesi" << endl;
    break;
    case 2:
    cout << "Sali" << endl;
    break;
    case 3:
    cout << "Carsamba" << endl;
    break;
    case 4:
    cout << "Persembe" << endl;
    break;
    case 5:
    cout << "Cuma" << endl;
    break;
    case 6:
    cout << "Cumartesi" << endl;
    break;
    case 7:
    cout << "Pazar" << endl;
    break;
    default:
    cout << "Girilen sayi 1-7 araliginda degildi." << endl;
    break;

}
return 0;
}
 
Üçlü Operatör

If yapısının görevini üstlenmektedir.

Genel kullanımı:

koşul ? doğru_ise : yanlış_ise

Örnek:

int max(int sayi1, int sayi2) {
  return (sayi1>sayi2)? sayi1 : sayi2;
}

Yukarıdaki örnekte eğer sayi1, sayi2’den büyükse sayi1’i döndür, değilse sayi2’yi döndür işlemi yapılmıştır.