Map

Map, anahtar ve değerler arasındaki ilişkiyi tutar. Her anahtar bir değere sahiptir fakat bir değerin ilişkili olduğu birden fazla anahtar olabilir.

Resim 1. Map ve Multimap Sembolik Venn Şeması Gösterimi

Map Avantajları

 • Ekleme silme işlemleri hızlıdır.

 • Anahtar, istenilen herhangi bir türde olabilir.

Map Dezavantajları

 • Arama işlemleri yavaştır.

Örnek

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <map>
/**
 * Map tanimlamalari ve atama islemleri gösterilmistir.
 */
template<typename Map>
void print_map(Map& m) //Kolay yazdirma islemi
{
  std::cout << '{';
  for(auto& p: m)
    std::cout << p.first << ':' << p.second << ' ';
  std::cout << "}\n";
}
//map.first: Anahtar
//map.second: Deger

struct Nokta { double x, y; };
struct NoktaCmp {
  bool operator()(const Nokta& lhs, const Nokta& rhs) const {
    return lhs.x < rhs.x;
  }
};
int main() {
  // (1) Default yapici
  std::map<std::string, int> map1;
  map1["Bir"] = 1;
  map1["Iki"] = 2;
  map1["One"] = 1;
  std::cout << "map1 = ";
  print_map(map1);

  // (2) Aralık atamali yapici
  std::map<std::string, int> iter(map1.find("Bir"), map1.end());
  //find(): Gonderilen elemani bulup döndürür.
  //end(): Map in son elemanni döndürür.
  std::cout << "\nAralik alinan = ";
  print_map(iter);
  std::cout << "map1 = ";
  print_map(map1);

  // (3) Kopyalamali yapici
  std::map<std::string, int> copied(map1);
  std::cout << "\nKopyalanan = ";
  print_map(copied);
  std::cout << "map1 = ";
  print_map(map1);

  // (4) Tasimali yapici
  std::map<std::string, int> moved(std::move(map1));
  //move(): Yollanani tasir.
  std::cout << "\nTasimali = ";
  print_map(moved);
  std::cout << "map1 = ";
  print_map(map1);

  // (5) Liste seklinde tanimlamali yapici
  const std::map<std::string, int> map2{
      {"Merhaba", 100},
      {"Dunya",  100},
  };
  std::cout << "\ninit = ";
  print_map(map2);

  std::map<Nokta, double, NoktaCmp> map3 = { //Struct bir anahtara sahip map
      {{5, -12}, 13},
      {{3, 4},  5},
      {{-8, -15}, 17}
  };

  for (auto p : map3)
    std::cout << "Nokta: (" << p.first.x
         << ", " << p.first.y << ") Buyukluk: "
         << p.second << '\n';

  return 0;
}

Çıktı:

map1 = {Bir:1 Iki:2 One:1 }

Aralik alinan = {Bir:1 Iki:2 One:1 }
map1 = {Bir:1 Iki:2 One:1 }

Kopyalanan = {Bir:1 Iki:2 One:1 }
map1 = {Bir:1 Iki:2 One:1 }

Tasimali = {Bir:1 Iki:2 One:1 }
map1 = {}

init = {Dunya:100 Merhaba:100 }
Nokta: (-8, -15) Buyukluk: 17
Nokta: (3, 4) Buyukluk: 5
Nokta: (5, -12) Buyukluk: 13

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>
/**
 * Map kopyalama ve tasima islemi yapilmistir.
 */
using namespace std;
void boyutuYazdir(const map<int,int> &sayilar1,
          const map<int,int> &sayilar2,
          const map<int,int> &sayilar3)
{
  cout << "sayilar1: " << sayilar1.size()
       << " sayilar2: " << sayilar2.size()
       << " sayilar3: " << sayilar3.size() << '\n';
}
//size(): Boyutu dondurur.
int main()
{
  map<int, int> sayilar1 {{2, 1}, {8, 5}, {5, 9},
               {9, 3}, {7, 1}, {6, 1}};
  map<int, int> sayilar2;
  map<int, int> sayilar3;

  cout << "Tanimlanan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);

  sayilar2 = sayilar1;
  cout << "Kopyalanan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);

  sayilar3 = move(sayilar1);
  //move(): Yollanani tasir.
  cout << "Tasinan:\n";
  boyutuYazdir(sayilar1, sayilar2, sayilar3);
}

Çıktı:

Tanimlanan:
sayilar1: 6 sayilar2: 0 sayilar3: 0
Kopyalanan:
sayilar1: 6 sayilar2: 6 sayilar3: 0
Tasinan:
sayilar1: 0 sayilar2: 6 sayilar3: 6

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>

int main()

{
  std::map<int,char> sayilar {{1, 'a'}, {3, 'b'}, {5, 'c'}, {7, 'd'}};

  std::cout << "Bos mu?: " << sayilar.empty() << std::endl; //1 ise bos
  //empty(): Eleman olup olmadigini kontrol eder.

  std::cout << "Boyut: " << sayilar.size() << std::endl;
  //size(): Boyutu dondurur.

  std::cout << "Tanimlanabilecek en buyuk boyut: " << sayilar.max_size() << std::endl;
  //max_size():Tanimlanabilecek en buyuk boyutu dondurur.

  sayilar.clear();
  //Map in bütün elemanlarini siler.
  std::cout << "Boyut: " << sayilar.size() << std::endl;
}

Çıktı:

Bos mu?: 0
Boyut: 4
Tanimlanabilecek en buyuk boyut: 178956970
Boyut= 0

Kaynak kod

 

Örnek

#include <map>
#include <iostream>
int main()
{
  std::map<int, std::string> sayi = {{1, "bir"}, {2, "iki"}, {3, "uc"},
                  {4, "dort"}, {5, "bes"}, {6, "alti"}};

  for(auto i = sayi.begin(); i != sayi.end(); )
    if(i->first % 2 == 1) //tek sayilari sil
      i = sayi.erase(i);
      //erase(): Eleman silme islemi.
    else
      ++i;
  for(auto& p : sayi)
    std::cout << p.second << ' ';
}

Çıktı:

iki dort alti

Kaynak kod

 

Örnek

#include <iostream>
#include <map>
int main()
{
  std::map<int, char> aranacak = {{1,'a'},{2,'b'}};

  auto ara = aranacak.find(2);
  //find(): Gonderilen anahtari elemanlarda ara.
  if(ara != aranacak.end()) {
    //end(): Map in son elemanini dondurur.
    std::cout << "Bulundu: " << ara->first << " " << ara->second << std::endl ;
  }
  else {
    std::cout << "Bulunamadi\n";
  }
}

Çıktı:

Bulundu: 2 b

Kaynak kod