C++ Nedir? Modern C++ Tarihçesi

C ++, bir standart komitesinin sorumluluğunda bulunmaktadır ve 1998’de, 2011’de bir revizyon ve 2014’te küçük bir revizyon ile ISO standardı haline gelmiştir. Standartlar komitesi çalışmalarının bir parçası olarak güncellenmeye devam edilmektedir.

C++, C dilinin üst versiyonu olarak C dilinden türetilmiştir. C dilinin tüm programlama dili özelliklerini kapsamakla birlikte hem düşük seviye hem de yüksek seviye dillere uyum sağlayabildiği için orta seviye bir dil kabul edilmektedir. C++, Linux, windows ve Unix olmak üzere birçok platformda uygun derleyiciler kullanılarak çalıştırılabilir.

  • Veri soyutlamayı destekler
  • Nesne yönelimli programlamayı destekler
  • Genel programlamayı destekliyor

Tarihçesi

C++, genel amaçlı kullanılmak üzere Bell’s Labda, 1979’da Bjarne Stroustrup tarafından yazılmıtır.Küçük/büyük harf duyarlı serbest biçimli programlama dilidir.Nesneye yönelik programlamayı desteklemektedir. 1998 yılında ANSI standartları tarafından onaylanmıştır.İki bölümden oluşmaktadır: Çekirdek dil ve standart kütüphane. C++’da tanıtılan özellikler , bildirimler, deyimler, işlev benzeri kalıplar, new/ delete, bool , başvuru türleri, const , satir içi işlevler, varsayılan bağımsız degişkenler, işlev aşırı yükleme, ad alanları , sınıflar (kalıtım, üye işevler, sanal Şablonlar, ::operatör, istisna işleme, çalisma zamani türü tayini ve daha birçok türde denetim gibi birçok durumda islevler, soyut siniflar ve kurucular) .Iki eğik çizgi (” // “) ile baslayan yorumlar başlangıçta BCPL’nin bir parçasıydı ve C++’ da tekrar yayınlandı. C++nin bazı özellikleri daha sonra C tarafından benimsenmiştir.

Modern C++, C++11 ile gelmiştir. 2011 yılı ortalarında tamamlandı. Boost kütüphane projesi yeni standardın üzerinde önemli bir etki yaptı. Yeni özelliklerinden birkaçı: Auto anahtar sözcügü, yeni kapsayıcı sınıfları Ve değişken şablonlar. Yeni özellikler eklenerek C++ 14 ve C++ 17 çıkartılmıştır.