queue-priority queue

queue şablon sınıfı, sıranın C ++ ‘da çoğaltılması için kullanılır, ekleme her zaman sıranın arkasında gerçekleşir ve silme her zaman sıranın ön kısmında gerçekleştirilir.

 1. push() : sıranın arkasına eleman ekler

 2. pop() : sıranın ilk elemanını çıkarır ayrıca sıranın boyutunu 1 azaltır

 3. front(): sıranın en baştaki elemanını döndürür

 4. back(): sıranın sonundaki elemanı döndürür

 5. size(): sıranın eleman sayısını döndürür

 6. empty(): sıranın boş olup olmadığını kontrol eder.boş ise 1 ,dolu ise 0 değerini döndürür

 7. swap(): iki sıranın elemanları arasında takas yapar

Sıranın ilk ve son elemanını görme

int main() {

	queue<int> q;  // boş sıra
	q.push(12);   // sıraya 12 ekledik
	cout << q.front() <<" "<<q.back() << endl;  // ilk eleman 12 son eleman 12
	q.push(13);   // sıraya 13 ekledik
	cout << q.front() << " " << q.back() << endl; // ilk eleman 12 son eleman 13


	getchar();
	return 0;
}
çıktı

12 12
12 13

 

Sıradan eleman çıkarma

int main() {

	queue<int> q;  // boş sıra
	q.push(12);   // sıraya 12 ekledik
	q.push(13);   // sıraya 13 ekledik
	q.push(14);   // sıraya 14 ekledik
	cout << q.front() << " " << q.back() << endl; // ilk eleman 12 son eleman 14
	q.pop();    // sıradan ilk eleman çıkar (12)
	cout << q.front() << " " << q.back() << endl; // ilk eleman 13 son eleman 14

	getchar();
	return 0;
}
çıktı
12 14
13 14

 

priority queue

priority queue’nin,queue’den tek farkı elemanların büyükten küçüğe doğru sıralanmasıdır.

int main() {

	priority_queue<int> q;
	q.push(7);   // ilk eleman 7 son eleman 7
	q.push(9);  // ilk eleman 9 son eleman 7,
	q.push(8);  // ilk eleman 9 son eleman hala 7
	       // normal queue olsa idi sıralama 7 9 8 olurdu
         // priority queue olduğu için sıralama 9 8 7 oldu
	cout<<q.top()<<endl;  // ilk eleman 9
	q.pop();   // sıranın ilk elemanı cıkar (9)
	cout << q.top();  // ilk eleman artık 8


	getchar();
	return 0;
}
çıktı
9
8