Referanslar

 

Referanslar bir değişkenin takma adı gibi davranan değişkenlerdir.

Referanslar & işareti ile kullanılır.

int a = 5; //normal int

int &b = a; //int degiskene referans eden referans

 

Referanslar, referans ettikleri değişkenler gibi davranırlar. Bir tür takma ad gibi. Referansla yapılan her değişiklik normal değişkeni de etkiler.

#include <iostream>
int main()
{
  int value = 5; // normal integer
  int &ref = value; // degiskene referanss
  value = 6; // value simdi 6 oldu
  ref = 7; // vaue simdi 7 oldu
  std::cout << value; // prints 7
  ++ref;
  6std::cout << value; // prints 8
  return 0;

}

 

 • Referanslar başlangıçta bir değer ile tanımlanmalı
int value = 5;
int &ref = value; // uygun referans
int &invalidRef; // bir seyleri referans etmesi gerekiyor.


int &ref2 = 19; //Yanlis bir referans tanimlamasi

 

 • Referanslar başka değişkene atanamaz

Tanımlandıktan sonra referansın referans ettiği değişken değiştirilemez.

 • Fonksiyon parametresi olarak referans

Referanslar en çok fonksiyonlarda kullanılır. Referans takma isim olarak davrandığı ve değişkenin içeriğini kopyalamadığı için daha performanslıdır.

 • Fonksiyona referans olarak gönderilmiş değişkenler fonksiyon içerisinde değiştirilebilir.
#include <iostream>
//ref degiskene referans edecektir. Kopyalama olmaz
void Degistir(int &ref)
{
  ref = 6;

}
int main()
{
  int n = 5;
  std::cout << n << '\n';

  Degistir(n); // Arguman referans olmak zorunda degildir.
  std::cout << n << '\n';
  return 0;

}

 

Programın çıktısı:

5
6

Kısaltma olarak referanslar

İkinci bir kullanım da verilerin adlarını kısaltmaktır. Örneğin iç içe bir veri türünün en içindeki veriye erişmek biraz uzundur.

struct Something
{
  int value1;
  float value2;

};
struct Other
{
  Something something;
  int otherValue;

};

Other other;

 

Eğer other.something.value1’e erişmek istenseydi, her seferinde bunun yazılması gerekirdi. Bunun yerine

auto &ref = other.something.value1;

 

kullanılırsa artık other.something.value2 yerine ref denmesi yeterli olacaktır.