Stack

Yığın şablon sınıfı, yığınları C++ ile çoğaltmak için kullanılır, ekleme ve silme daima yığının en arkasında gerçekleştirilir.

 1. push() : stackın üstüne eleman ekler.

 2. pop() : son eklenen elemanı çıkarır ayrıca stackın boyutunu 1 azaltır.

 3. top : stackın en üstteki elemanı gösterir.

 4. size(): stacktaki eleman sayısını döndürür.

 5. empty(): stakcın boş olup olmadığını kontrol eder,boş ise true,değilse false değerini döndürür.

 6. swap(): iki stackın elemanları arasında takas yapar.

Stacka eleman ekleyen kod

int main() {

	stack<int> s;  // boş stack
	s.push(12);
	cout<<s.top()<<endl;  // top 12 yi gösteriyor
	s.push(13);   // stacka 13 ekledik
	cout << s.top(); // top şimdi 13 ü gösterir


	getchar();
	return 0;
}
çıktı
12
13

 

Stacktan eleman çıkarma

int main() {

	stack<int> s;  // boş stack
	s.push(12);
	cout<<s.top()<<endl;  // top 12 yi gösteriyor
	s.push(13);   // stacka 13 ekledik
	cout << s.top()<<endl; // top şimdi 13 ü gösterir
	s.pop();    // son eklenen elemanı cıkartır (13)
	cout << s.top(); // top şimdi 12 yi gösterir

	getchar();
	return 0;
}
çıktı
12
13
12

 

Boyutunu ve doluluğunu kontrol etme

int main() {

	stack<int> s;   // boş stack
	bool e;
	e = s.empty();   // stack boş olduğu için 1 döner
	cout << e<<endl; // 1
	cout << "eleman sayisi " << s.size() << endl; // eleman sayısı 0

	s.push(12);   // 12 ekledik
	s.push(13);   // 13 ekledik

	e = s.empty();  // stack dolu olduğu için 0 döner
	cout << e <<endl ; // 0
	cout << "eleman sayisi " << s.size() << endl;  // eleman sayisi 2

	getchar();
	return 0;
}
çıktı

1
eleman sayisi 0
0
eleman sayisi 2
0