El Yazısından Matematik İfadelerin Yazılması

El yazısı ile matematiksel ifadelerin ve denklemlerin tanınabilmesi için bazı yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar temel olarak, el yazısıyla yazılan rakam, harf ve sembolleri tanıma üzerine geliştirilmiştir.

Bu yazılımları aşağıdaki alt başlıklarda listeleyebiliriz.

Wiris Editor

Wiris Editör, el yazısını matematiksel ifadelere çevirirken aynı zamanda bu ifadelerin latex formatında çıktı alabilmemize olanak sağlamaktadır. Wiris Editor, hem çevrim içi hem de masaüstü uygulması olarak kullanılmaktadır.

Wiris Editör’e buradan ulaşılabilir.

FluidMath 

Fluid Math uygulaması, hem çevrim içi hem de masaüstü uygulaması olarak kullanılan, el yazısını matematiksel ifadelere ve denklemlere çeviren bir uygulamadır.

FluidMath’e buradan ulaşılabilir.