Gist Kullanımı

Gist bir dosyanın, dosyanın parçasının veya projenin paylaşılması için kullanılmaktadır. Burada önemli olan her bir gist’in bir git reposu olmasıdır. Bu sayede git reposunun işlevselliği (fork, clone, manipulate) gistte de sağlanmaktadır.

https://help.github.com/articles/about-gists/

Gist Oluşturma

gist_1gist.github.com adresinden gist oluşturulabilir. Oluşturulan gist keşfe açık veya gizli yapılabilir.

 

 

 

Gist Klonlama ve Yönetme

HTTPS adresi ile aşağıdaki şekilde klonlanabilir;

Terminal veya git bash e “git clone [gist_adresi]” komutu yazılıp çalıştırıldıktan sonra lokal git reposu oluşturulacaktır.

gist_3gist_5

“git add [file name]” komutu ile dosya takibe alınıp  “git commit -m

” komutu ile değişiklikler lokal repoya bildirilir. Git push ile de gist güncellenebilir.

gist_4

Gist remote repoda güncellendikten sonra gisti paylaşan bağlantılarda da değişiklik görünecektir.

Bu işlemler IDE üzerinden yapıldığında büyük ihtimalle hiç komut yazılması gerekmeyecektir. Bunun haricinde gist dosyası gist.github.com adresinden de düzenlenebilir.

Örnek Gist


/*Sedad Pehlivanli tarafindan deneme amacli olusturuldu*/
var express = require('express');
var router = express.Router();
/* GET home page. */
router.get('/', function(req, res, next) {
res.render('index', { title: 'nodeprogramlama.com' }); //index sayfasina yonlendirir
});
module.exports = router;
view raw

index.js

hosted with ❤ by GitHub