Güneş Paneli Pojesinin Kurulumu

Proje dosyaları ve veri tabanı yedeği github üzerinde tutulmaktadır. Projenin indirilip çalışır hale getirilebilmesi için ön koşul olarak aşağıdaki uygulamalar kurulu olmalıdır;

 1. node.js (5.8.0)
 2. npm (3.7.3)
 3. mongodb (2.6.11)
 4. git (1.9.1)

Uygulamaların yanında sürüm numaraları verilmiştir. Sürümler, bu projenin gerçeklenmesi sırasında kullanılan sürümlerdir. Sürümlere göre yöntemlerde farklılıklar olabilir.

Projenin İndirilmesi

Proje dosyaları ve veri tabanı yedeği, github üzerinde bulunan uzak repodan indirilebilir. İşlemin yapılabilmesi için 4 numaralı uygulamanın (git) kurulu olması gerekmektedir. Projenin indirileceği dizine gidip git bash üzerinden (veya gerekli ayar yapıldıysa işletim sistemi terminalinden) aşağıdaki komut uygulanarak proje indirilebilir;

git clone https://github.com/koubilgisayar/nodeprogramlama.git

Komut çalıştırıldığında kullanıcı adı ve şifre istenecektir. Kullanıcı yetkisi doğrulandığında proje indirilecektir.

Veri Tabanı Yedeğinin Yüklenmesi

Veri tabanı yedeği, indirilen projedeki db/solarPanel dizininde bulunmaktadır. Veri tabanı ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için 3 numaralı uygulamanın (mongodb) kurulu olması gerekmektedir. Mongo shell üzerinden veya işletim sistemi terminalinden aşağıdaki komut uygulanarak veri tabanı yedeği yüklenebilir;

mongorestore -d solarPanel projeDizini/db/solarPanel/

Proje Ayarlarının Yapılması

Veri tabanı ve uygulama sunucusu ile ilgili ayarlar proje ana dizininde bulunan “properties.js” dosyasından yapılabilir. Ayarlar uygulama başlatılmadan yapılmalıdır.

 

var properties = {};

properties.http = {
  port: '3000' //uygulama sunucusunun dinleyeceği port
};

properties.db = {
  server: 'localhost', //veri tabanı sunucusu
  database: 'solarPanel', //veri tabanı adı
  username: null, //var ise veri tabanı kullanıcı adı, yok ise bu alan "null" olmalıdır
  password: null, //var ise veri tabanı kullanıcı şifresi, yok ise bu alan "null" olmalıdır
  port: '27017' //veri tabanı sunucusunun portu
};

module.exports = properties;

 

Projenin Çalıştırılması

Uygulamanın çalıştırılabilmesi için 1 numaralı uygulamanın (node.js) kurulu olması gerekmektedir. 2 numaralı uygulama (npm) node.js ile beraber kurulmuş olacaktır. Proje dizine gidip terminal üzerinden aşağıdaki komut çalıştırıldığında uygulama çalışmaya başlayacaktır.

npm run-script start

 

npm_start

Tarayıcıya “http://sunucu:port” yazılarak uygulama test edilebilir.

Uygulamanın kullanımı ile ilgili ekran kaydı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Demo