Latex’de Matematiksel Gösterim

Latex, 1985 yılında Leslie Lamport tarafından geliştirilmiş olan, güzel görünümlü doküman hazırlamak için kullanılan bir programdır. Genellikle bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır ve bilim dünyasında bir standart haline gelmiştir.

Latex kullanarak herhangi bir doküman üretmek veya yazmak için dökümanın içeriğinin bir editör ile bir dosyaya yazılması gerekir. Oluşturulan bu dosyanın uzantısı ise ‘.tex’ olmalıdır.

Kullanılabilecek editörler aşağıda sıralanmıştır:

  • TexMaker
  • ShareLatex
  • TexWorks
  • TexStudio
  • Authorea

Text Maker Nedir?

TexMaker, latex formatında hazırlanacak dökümanlar için geliştirilmiş platformlar arası bir editördür. Özellikle akademik yayımlar (tez, makale, köşe yazısı, bilimsel makale vb.) ve dokümanlar için kullanılır.

Text Maker Kurulumu

TexMaker, MikTex çekirdeği altında çalışmaktadır. Latex formatında dökümanlar hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Öncelikle, http://miktex.org/download adresinden MikTex kurulmalıdır.

Kurulum gerçekleştikten sonra, http://www.xm1math.net/texmaker/download.html adresinden TextMaker editörü kurulmalıdır. 

TextMaker’da Matematiksel Gösterim

Satır içinde veya satır metninin bir parçası olabilecek formüller ve denklemler $ sembolleri arasına alınarak yazılır.

Latex’de sık kullanılan bazı matematiksel kodlar, örnekleriyle birlikte kullanımları aşağıda verilmiştir.

Matematiksel İşlem

Denklem

Latex Karşılığı

Üs Alma

 x^{2}+5

$x^{2}+5$

Alt İndis

 x_i + y_j + z_k

$x_i + y_j + z_k$

Kesirli İfade

 \frac{x^2+6x+4}{y+5}

$\frac{x^2+6x+4}{y+5}$

Kök Alma

 \sqrt{x}+\sqrt[3]{x^2+5}

$\sqrt{x}+\sqrt[3]{x^2+5}$

Vektörel Çarpım

 a\times b\times c

$a\times b\times c$

Nokta Çarpım

 a \cdot b \cdot c

$a \cdot b \cdot c$

Lineer Denklem

 \\ax+b=0\\cx+d=0\\ex+f=0

$\\ax+b=0\\cx+d=0\\ex+f=0$

İntegral

 \int{x}\, dx - \int\limits^1_6 {x^2} \, dx

$\int{x}\, dx – \int\limits^1_6 {x^2} \, dx$

Limit

 \lim_{n \to \infty} a_n

$\lim_{n \to \infty} a_n$

Toplam Sembolü

 \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

Çarpım Sembolü

 \prod_{n=1}^{10}\frac{1}{n-1}

$\prod_{n=1}^{10}\frac{1}{n-1}$

Matris Gösterimi

\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}

$]\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\

7&8&9\end{bmatrix}$

Bazı Matematiksel Karakterler

 \pi - \infty - \alpha - \beta- \gamma

$\pi – \infty – \alpha – \beta- \gamma$