Linux Üzerinde Eigen kütüphanesi Kullanılan Bir Kodun Derlenmesi (Compile C++ Eigen Code On Linux)

Eigen C++ için geliştirilmiş bir Lineer Cebir kütüphanesidir. 

#include <iostream>
#include <Eigen/Dense>
using Eigen::MatrixXd;
int main()
{
  MatrixXd m(2,2);
  m(0,0) = 3;
  m(1,0) = 2.5;
  m(0,1) = -1;
  m(1,1) = m(1,0) + m(0,1);
  std::cout << m << std::endl;
}

Yukarıda verilen bir kodu linuxta derlemek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir.

g++  -I/usr/include/eigen3 deneme.cpp -o sonuc

 

Bundan sonra oluşturulan çıktı çalıştırılırsa şöyle bir sonuç alınır:

Ayrıntı İçin

  3  -1
2.5 1.5