Modern C++ ile Nesneye Yönelik Programlama

Modern C++ ile Nesneye Yönelik Programlama C++ 17 Ders Notları

C++ 11 / c++ 14 / C++ 17 / C++20 Standartlarına uygun olarak programlama yapabilmek için hazırlanmış ders notlarını inceleyebilirsiniz.

Modern C ++ nedir?

Basit cevap: Modern C ++, C ++ 11, C ++ 14, C ++ 17 ve C ++ 20’yi temel alan C ++ anlamına gelir.

C ++ 11’den beri sahip olduğumuz özelliklerin miktarına ve etkilerine baktığımızda C ++ 2011’den önce ve 2011’den sonra farklı diller olarak görülebilir. İlki klasik C ++, ikincisi modern C ++ olarak adlandırılır. Bu nedenle, C ++ ‘ı 2011 öncesi ve sonrası programlamanın deyimsel yolu tamamen farklıdır.

C ++ tam olarak nedir? Modern C++ Tarihçesi ? 
Taşınabilirlik, Derleme ve Bağlamam
IDE Kurulumu
CLion 2017.2
Cevelop 1.8
Visual Studio 2017
C ++ Temelleri
C ++ ‘daki Veri Tipi
Değişkenler ve Sabitler
Karmaşık Veri Türleri
C ++ Operatörleri
Karar Bildirimleri
Tekrarlama Bildirimleri
Fonksiyonlar ve Nesneler
Nesnelerin Tanıtımı (Sınıflar)
Kapsülleme
Const Nesneler

Pointerlar
Referans Tanımı
Bellek yönetimi
Sınıf Dosyalarını Ayırma
Yapıcı ve Yıkıcı Fonksiyonlar
Sınıf Kapsam Alanı
Kalıtım
Kapsülleme
Erişim Belirleyicilereri
Arkadaş Fonksiyon ve Sınıf
Sanal Fonksiyon ve Abstract Class
Akışlar (Giriş/Çıkış)
Dosya İşleme
Stringlerde Akışlar

Standart Template Library
            Algoritmalar
İteratörler
            Konteynırlar

Modern C++ ile Nesneye Yönelik Programlama” için bir görüş

Bir yorum yazınız. Yorumlarınız bizim için değerlidir.