Modern C++ Temelleri

C++ Program Yapısı

 #include <iostream>
 int main()
 {
  std::cout<<"Merhaba Dünya";
  return 0;
 }

 • # ifadesi ile başlayan ifadeler C++’da önişlemci olarak bilinir. Bu satır ile iostream kütüphanesi içerisindeki fonkiyonları vs kullanmamızı sağlar.
 • Her C ++ programının main () olarak bilinen bir yöntemi olması gerekir. Bilgisayarınızdaki programın yürütülmesine başladığınızda uygulamanın giriş noktası olarak anılır. Int kısmı yöntemin dönüş türüdür. Fonksiyon adından sonraki boş parantezler (), bunun bir fonksiyon olduğunu ve herhangi bir bağımsız değişken gerektirmediğini, başka bir deyişle, değerleri iletmek için hiçbir parametrenin olmadığını gösterir.
 • Bu kod, Merhaba Dünya metnini göndermek için cout adıyla bilinen bir yöntemi kullanır. Çıktı ve görüntüleme için konsola. Bu komutun std :: öneki cout’un std olarak bilinen bir ad alanının parçası olduğunu göstermenin bir yoludur. (::) Kapsam çözünürlüğü operatörü cout işlevinin std ad uzayının bir parçası olduğunu ve ona erişmek için kullanılır.
 • main(), fonksiyonu int olarak tanımlanmıştır ve buradaki tanımlama fonksiyonun geri dönüşünü ifade etmektedir. return 0 ile fonskiyon çağrıldığı yere 0 olarak bir dönüş yapar. Bu kullanım main() fonskiyonunun kullanım standardıdır.

Yazım Biçimi

C++ büyük-küçük harfe duyarlı bir dildir. Örneğin integer tipinin anahtar kelimesi int’tir. Eğer bunun yerine Int veya INT yazarsanız derleyici bunu anlayamaz.

Harf duyarlılığının yanında C++ dili aşağıdak özelliklere de sahiptir:

 • derleyicinin kaynak kodu derlemeden önce çalıştırılacak görevleri belirten önişlemci yönergeleri
 • namespace’leri dahil etmek için kullanılan using yönergeleri
 • dönüş tipi, isim ve parametrelerden oluşan fonksiyon başlığı
 • fonksiyonun yaptığı işlemlerin bulunduğu fonksiyon gövdesi
 • C++ kaynak kodu dosyasındaki ifadeler
 • kodu anlaşılabilir kılmak için yorum satırları
 • fonksiyon çağırıcıya geri değer döndüren return ifadeleri
 • ifade gövdeleri için kullanılan süslü parantezler

C++ dili okunabilirliği kolaylaştırmak için whitespace kullanımına izin verir. Bir kaç istisna dışında derleyici whitespace karakterleri görmezden gelir.

C++ İfadeleri

Bir C++ programı fonksiyon, metot, sınıf gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Burada bulunan ifadeleri C++ kodunuzda kullanacsınız:

 • Tanımlamalar – Bunlar uygulamanızda kullanmak üzere değişken ve sabit tanımlamanızı sağlar.
 • Atamalar – Bunlar değişkenlerinize değer atamanızı sağlar.
 • Önişlemci Yönergeleri
 • Yorum Satırları – Kodunuzun içerisinde dökümanlama yapmak için kullanılır.
 • Fonksiyon Tanımlamaları