Multiset

Multisetler, setler’den farklı olarak aynı değerde birden fazla eleman bulundurabilen, elemanları sıralı biçimde depolayan konteynırlardır. Multiset içerisindeki elemanlar const’tur, değerleri değiştirilemez fakat silinebilir ya da eklenebilir. Binary ağaç gibi çalışırlar.

Set – Multiset

 

Multiset örnek:

#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

int main() {

  multiset multiset1;

  for (int i=1; i<=5; i++)
    multiset1.insert(i*10);

  auto itr = multiset1.insert(35);

  //insert'in ilk parametresine iteratör vermek eklerken daha verimli olmayı sağlayabilir
  itr = multiset1.insert(itr, 42);// Verimlilik artmıştır (42>35)
  itr = multiset1.insert(itr, 53); // Verimlilik artmıştır (53>42)
  itr = multiset1.insert(itr, 21); // Verimlilik değişmez (21<53)
  //Binary tree tarzı ekleme yapar. O(log(n))

  multiset1.emplace(20);
  itr = multiset1.emplace_hint(itr, 35);//Verimlilik artmıştır (35>20)

  for (auto itr = multiset1.cbegin(); itr != multiset1.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  for(auto itr = multiset1.crbegin(); itr != multiset1.crend(); ++itr)//rbegin ve rend reverse iteratördür, bu iteratörler
    cout << *itr << " ";//tersten başlayıp başa doğru ilerler. rbegin() ilk elemanın reverse'ü yani son eleman,
  //rend() son elemanın reverse'ü yani ilk elemanı gösterir.

  cout << endl;

  auto findItr = multiset1.find(42);//Diğer sequence konteynırlar bu özelliği içermez. O(log(n))

  cout << "multiset1.find(42): " << *findItr << endl;

  cout << "Boyut: " << multiset1.size() << endl;
  cout << "Maksimum Boyut: " << multiset1.max_size() << endl;

  cout << "muliset1 icerisinde " <<multiset1.count(20) << " adet 20 vardir" << endl;

  auto itr2 = multiset1.begin();
  ++itr2;

  multiset1.erase(itr2);//O(1) //Sequence konteynırların hiçbirinde böyle bir silme yöntemi yoktur
  multiset1.erase(35);//O(log(n))

  for (auto itr = multiset1.cbegin(); itr != multiset1.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  multiset1.erase(++itr2, --multiset1.end());

  for (auto itr = multiset1.cbegin(); itr != multiset1.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  multiset multiset2 = {90, 70, 60, 80, 80};

  cout << "multiset2: ";
  for(auto itr = multiset2.cbegin(); itr != multiset2.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  multiset1.swap(multiset2);

  cout << "Swap sonrasi multiset1: ";
  for(auto itr = multiset1.cbegin(); itr != multiset1.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  cout << "Swap sonrasi multiset2: ";
  for(auto itr = multiset2.cbegin(); itr != multiset2.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  auto e_itr = ++multiset1.begin();
  //multiset1.extract(e_itr);//O(1) //extract() C++ 17 ile gelmiştir
  //multiset1.extract(80);//O(log(n)) //Node handle

  multiset2.insert(multiset1.extract(e_itr));//e_itr iteratörünün işaret ettiği değer basit bir işlemle multiset1'den multiset2'ye taşındı

  for(auto itr = multiset1.cbegin(); itr != multiset1.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  multiset2.merge(multiset1);//O(n*log(n)) //merge() C++ 17 ile gelmiştir
  //Node handle

  for(auto itr = multiset2.cbegin(); itr != multiset2.cend(); ++itr)
    cout << *itr << " ";

  cout << endl;

  return 0;
}