.NET ‘de Veri Erişim Teknolojileri Tarihi

.NET ‘de Veri Erişim Teknolojileri Tarihi

ADO.NET gibi veri erişim teknolojilerine veya Entity Framework gibi nesne ilişkisel haritalama araçlarına bakmaya başlamadan önce, çözmeye çalıştığımız sorunu bu araçları kullanarak anlamak gerekir.

İş uygulamaları, kullanıcıların verilerini oluşturmak, sorgulamak, değiştirmek ve silmek için bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) sunar. Tarihsel olarak, her veritabanı sağlayıcısı, veritabanında saklanan verilere erişmek için bir araç olan bir API sağlayacaktır. Bir uygulama farklı türde veri tabanları veya sağlayıcılar kullandıysa, geliştiriciler her bir veritabanını desteklemek için çok fazla çaba göstermeleri gerekmektedir.

Bir şirketin aşağıdakileri de içeren farklı veritabanlarını kullanmasının birçok nedeni vardır: 

  • Bir şirket, her ortamda bir veritabanının belirli bir sürümünü veya katmanını kullanabilir. Geliştiriciler bir sürümü kullanabilirken üretim veya sahneleme farklı bir sürüm kullanacaktır. Potansiyel olarak, veritabanı sağlayıcısı, veritabanlarının her katmanı için farklı API’lar sağlayabilir. 
  • Uygulama, bir uygulama güncellemesinin parçası olarak bir veritabanı platformundan diğerine geçebilir. Bu geçiş, satıcı API’lerindeki farklılıklardan dolayı uygulama kodunun büyük bir şekilde yeniden yazılmasını gerektirecektir. 
  • Uygulama birden fazla veritabanına bağlanabilir. Geliştiricilerin her veritabanı için farklı ve benzersiz bir API öğrenmeleri gerekecek. 

Bu yaygın sorunlardan bazılarının çözümüne yardımcı olmak için, çeşitli veritabanlarında kullanılabilecek standart bir API geliştirmek için bir çaba harcanmıştır. Sonunda, bu çaba ADO ve ardından ADO.NET / Entity Framework ile sonuçlanmıştır. Bu konuda, bizleri ADO’ya götüren yol boyunca ‘adımlar’ dan bazılarına bakacağız. 

ODBC 

Open Database Connectivity (ODBC), veritabanlarına erişmek için ortak bir API için ilk adımlardan biriydi. ODBC tasarım hedefi, bir veritabanı sağlayıcısı ve işletim sisteminden bağımsız bir tüketici API’si oluşturmaktı. Standartlaştırılmış arabirimi kullanarak, geliştiriciler ODBC API’sine karşı kod yazabilir ve veritabanı sürücüleri, API çağrılarının doğru veritabanı işlemlerine çevirmesini sağlar. 

ODBC sadece ilk adımdı. Specification (Belirtim) yalnızca ilişkisel veri ve SQL deyimlerini destekledi. ODBC, diğer türdeki veritabanlarını (hiyerarşik, vb.) Desteklemiyor. 

OLE-DB 

Nesne Bağlama ve Gömme Veritabanı (OLE-DB), ortak bir API için başka bir adım oldu. OLE-DB, ODBC üzerinde aşağıdaki geliştirmeleri dahil ederek geliştirilmiştir. 

  • Sürücüler ODBC yazmak zor olabilir. OLE-DB, sağlayıcı modelini tanıttı ve bir sağlayıcının uygulanması daha kolaylaştırdı. 
  • OLE-DB, doğrudan ilişkili veritabanlarına ek olarak SQL 
  • OLE-DB destekli hiyerarşik veritabanlarında çıkmayan soruları destekledi. 

OLE-DB, doğrudan uygulamalarda kullanılan tüketici kitaplıklarını da oluşturdu. Bu kitaplıklara genelde OLE-DB Tüketicileri denir.