Sistem Programlama 1. Hafta Doküman 4

Hazır Fonksiyonları Kullanmak İçin Proje Ayarları

Proje isminde sağa tıklayarak açılan bölümde “Properties” e tıklayınız.

Açılan menüden C/C++ Build → Settings menüsünü açınız. Aşağıdaki şekildeki gibi “Cross ARM C Linker” altından “Miscellaneous”’u açınız.

“Other objects” kısmındaki ekleme buttonuna tıklayınız.

R

Açılan pencereden “Workspace” buttonuna tıklayıp, aşağıdaki resimdeki
gibi açık olan projeniz altından “…​driverlib/gcc/libdriver.a” dosyasını bulup ekleyiniz

R