Sistem Programlama 4. Hafta

Kartın Üzerindeki LED ve Buttonlar

Stellaris Launchpad üzerinde 2 button(reset butonu hariç) ve 3 led bulunur. Bu led ve butonlar PORT F’ye bağlıdır. PORT F’deki yerleşimleri aşağıdaki gibidir:

Şekil 1’de 2 ve 3 numara Stellaris kartının üzerindeki butonları, Yeşil noktalar ise PORTF’nin pinlerini göstermektedir.

 

R
 • Port F0 : SW2 (Sağdaki button)

 • Port F4 : SW1 (Soldaki button)

 • Port F1 : Kırmızı LED

 • Port F2 : Mavi LED

 • Port F3 : Yeşil LED

Bu Led ve butonları kullanabilmek için yönlerinin belirlenmesi gerekir. Yön seçimi işleminde butonlar giriş, LEDler çıkış olarak ayarlanır.

Çıkış olarak ayarlamak için 1 biti kullanılır.

Giriş olarak ayarlamak için 0 biti kullanılır.

Ayarlarda PortF yön registerına (GPIO_PORTF_DIR_R) bu değerleri aşağıdaki gibi yazılır.

GPIO_PORTF_DIR_R = 0b01110; // 0. Ve 4. Bit giriş, 1. 2. Ve 3. Bitler çıkış olarak ayarlandı

Porta veri yazma ve okuma işlemi PortF data register (GPIO_PORTF_DATA_R) üzerinden yapılır. 5 ayrı eleman aynı register üzerinde olduğu için, okunan değerin bit işlemlerine ayrılması gerekmektedir.

Örnek: PortF’nin 4. bitini okumak için aşağıdaki işlem yapılmalıdır.

GPIO_PORTF_DATA_R & 0b10000

Porttaki tüm bitleri oku ve 10000 ile AND yaparak sadece 4. biti al.

Örnek: PortF’nin 2. bitini 1 yapmak için aşağıdaki işlem yapılmalıdır.

GPIO_PORTF_DATA_R = GPIO_PORTF_DATA_R | 0b00100

Porttaki tüm bitleri oku. 00100 ile OR’layıp 2. biti 1 yap. Geri ata.

Örnek: PortF’nin 1. bitini 0 yapmak için aşağıdaki işlem yapılmalıdır:

GPIO_PORTF_DATA_R = GPIO_PORTF_DATA_R & ~(0b00010)

Porttaki tüm bitleri oku ve 00010’in tersi ile AND’leyip sadece 1. biti 0 yap. Geri ata.

Portların ayarlarına ve kullanım biçimine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz:

*“6.3. I/O Programming and the Direction Register”* başlığı altındaki *“Interactive Tool 6.1”* kısmından inceleyebilirsiniz. +

LED yakip söndürme örneği

Bu örnek çalıştırıldığında kırmızı led yanacak biraz bekledikten sonra sönecek, biraz bekledikten sonra da mavi led yanacak ve biraz bekledikten sonra mavi led de sönecek ve biraz bekleyecek. Bu sonsuz döngü içinde tekrarlanacak.

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"

/**
 * Port F'nin (3 renk LED ve 2 button) ayarlarini yapar.
 * Derste anlatilan sekilde ayar yapmaktadir. Asagidaki kitaptaki ornekten aldik.
 */
void init_port_F() {
  volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli
  SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000020; // 1) activate clock for Port F
  tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R;  	// allow time for clock to start
  GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B;  // 2) unlock GPIO Port F
  GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F;    	// allow changes to PF4-0
  // only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
  GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00;  	// 3) disable analog on PF
  GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000;  // 4) PCTL GPIO on PF4-0
  GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E;   	// 5) PF4,PF0 in, PF3-1 out
  GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00;  	// 6) disable alt funct on PF7-0
  GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11;   	// enable pull-up on PF0 and PF4
  GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F;   	// 7) enable digital I/O on PF4-0
}

int main(void) {
  init_port_F();

  volatile unsigned long delay; // compiler optimizasyonunu engellemek icin volatile kullandik

  while (1) {

  	 // kirmizi ledi yak
  	 GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b00010; // 0x02

  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  		 /* bos dongu ile bekle */;

  	 // kirmizi ledi sondur
  	 GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0b00010;

  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  		 /* bos dongu ile bekle */;

  	 // mavi ledi yak
  	 GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b00100; // 0x04

  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  		 /* bos dongu ile bekle */;

  	 // mavi ledi sondur
  	 GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0b00100;

  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  		 /* bos dongu ile bekle */;


  	 // mavi ledi yak
  	  	 GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b01110; // 0x04

  	  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  	  		 /* bos dongu ile bekle */;

  	  	 // mavi ledi sondur
  	  	 GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0b01110;

  	  	 for (delay = 0; delay < 400000; delay++)
  	  		 /* bos dongu ile bekle */;


  }
}

Button ile LED yakma örneği

#include ;

#include "inc/tm4c123gh6pm.h"

// stellaris #include "inc/lm4f120h5qr.h"

/**Bu fonksiyon portf’ye erişip müdahale edebilmemiz için gerekli ayarları yapıyor.*/

void init_port_F() {

volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli

SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000020; // 1) activate clock for Port F

tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R; // allow time for clock to start

GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B; // 2) unlock GPIO Port F

GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F; // allow changes to PF4-0

// only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked

GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00; // 3) disable analog on PF

GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000; // 4) PCTL GPIO on PF4-0

GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E; // 5) PF4,PF0 in, PF3-1 out

GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00; // 6) disable alt funct on PF7-0

GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11; // enable pull-up on PF0 and PF4

GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F; // 7) enable digital I/O on PF4-0

}

int main(void) {

init_port_F(); // portf’yi ayarla

volatile unsigned long delay; // compiler optimizasyonunu engellemek icin volatile kullandik

int button_sag, button_sol;

while (1) {

// sagdaki button 0. bit, soldaki button 4. bit

// button basiliyken 0, basili degilken 1 değerini alır.

// sagdaki buttonun degerini oku, degiskene degerini ata

button_sag = GPIO_PORTF_DATA_R & 0b00001;

// soldaki buttonun degerini oku, degiskene degerini ata

button_sol = GPIO_PORTF_DATA_R & 0b10000;

if (button_sag == 0) {

// kirmizi ledi yak

GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b00010; // 0x02

} else {

// button basili degilse, kirimzi ledi sondur

GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0b00010);

}

if (button_sol == 0) { // button basili ise mavi ledi yak

GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b00100; // 0b01000

} else { // button basili degilse mavi ledi sondur

GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0b00100);

}

}

}
R