Sistem Programlama 5. Hafta Doküman 3

Eş Zamanlı İşlem Problemi

Aşağıdaki iki işlem aynı anda yapılmak istenilmektedir.

 • Seven segmente sayma işlemi yap

 • Buttona basıldığında ledi yak, basılmadığında söndür

Aşağıdaki kodu çalıştırdıktan sonra buttona basılması ile ledin sönmesi arasındaki gecikmeyi test ediniz.

İşlemci zamanını harcayarak yapılan bekleme işlemine “meşgul bekleme” (busy waiting) denilmektedir.

Aşağıdaki örnekte meşgul bekleme durumu buttona basıldığında LED’in geç tepki vermesine, hatta bazı durumlarda algılanmamasına sebep olmaktadır.

 

 

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris icin: #include "inc/lm4f120h5qr.h"

void init_port_F() {
	volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli
	SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000020; // 1) activate clock for Port F
	tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R;  	// allow time for clock to start
	GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B;  // 2) unlock GPIO Port F
	GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F;    	// allow changes to PF4-0
	// only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
	GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00;  	// 3) disable analog on PF
	GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000;  // 4) PCTL GPIO on PF4-0
	GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E;   	// 5) PF4,PF0 in, PF3-1 out
	GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00;  	// 6) disable alt funct on PF7-0
	GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11;   	// enable pull-up on PF0 and PF4
	GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F;   	// 7) enable digital I/O on PF4-0
}

void init_port_B() {
  volatile unsigned long delay;
  SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOB;
  delay = SYSCTL_RCGC2_R;
  GPIO_PORTB_DIR_R |= 0xFF; // 0xff == 0b11111111, hepsini cikis olarak ayarla
  GPIO_PORTB_AFSEL_R &= ~0xFF; // alternatif fonksiyo kapali
  GPIO_PORTB_DEN_R |= 0xFF; // hepsi aktif
}

// 0-9 arasindaki sayilarin g,f,e,d,c,b,a sirasiyla 7-segment kodlari
uint8_t kodlar[] = {
	~0b00111111,
	~0b00000110,
	~0b01011011,
	~0b01001111,
	~0b01100110,
	~0b01101101,
	~0b01111101,
	~0b00000111,
	~0b01111111,
	~0b01101111
};

volatile int sayi = 0;

// seven segmentte aralarda bekleyerek 0'dan 9'a say
void islem_1() {
	volatile unsigned long delay;
	GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[sayi];
	for (delay = 0 ; delay < 2000000 ; delay++)
  	/* */;
	sayi = (sayi + 1) % 10;
}

// button basiliysa ledi yak, degilse sondur
void islem_2() {
   int button;
   button=GPIO_PORTF_DATA_R & 0b00001;

 	 if (button == 0) {
 		 GPIO_PORTF_DATA_R |= 0b00100;
 	 } else {
 		 GPIO_PORTF_DATA_R &= ~0b00100;
 	 }
}

int main() {
	volatile unsigned long delay;

	init_port_B();
	init_port_F();

	// surekli islem_1 ve islem_2'yi yap
	while (1) {
  	islem_1();
  	islem_2();
	}
}