Sistem Programlama 5. Hafta Doküman

Port D’nin Dışarıdan Led Bağlanarak Kullanılması

 • PD0 ve PD1’e Birer Led Bağanması.

 • 3 Led ile Trafik Işığı.

 • PORTE’ye Dışardan Buton Bağlanması.

 

 

PD0 ve PD1’e birer led bağlı.

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris #include "inc/lm4f120h5qr.h"

void init_port_D() {
	volatile unsigned long delay;
	SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOD; // Port D’yi aktiflestir
	delay = SYSCTL_RCGC2_R; 	// zaman gecirmek icin
	GPIO_PORTD_DIR_R |= 0x0F;	// PD 3,2,1,0 pinlerini cikis yap
	GPIO_PORTD_AFSEL_R & = ~0x0F; // PD 3,2,1,0 pinlerini alternatif fonksinunu 0 yap
	GPIO_PORTD_DEN_R |= 0x0F;	// PD 3,2,1,0 pinlerini aktiflestir
}

int main() {
	volatile unsigned long delay;

	init_port_D();

	while (1) {
  	GPIO_PORTD_DATA_R |= 0b0010; // PD1’i 1 yap
  	GPIO_PORTD_DATA_R & = ~0b0001; // PD0’i 0 yap

  	for (delay = 0 ; delay < 400000 ; delay++)
    		/* bos dongu */;

  	GPIO_PORTD_DATA_R |= 0b0001; // PD0’i 1 yap
  	GPIO_PORTD_DATA_R & = ~0b0010; // PD1’i 0 yap

  	for (delay = 0 ; delay < 400000 ; delay++)
    		/* bos dongu */;
	}
}

3 Led ile Trafik Işığı

PD1’e kırmızı, PD2’ye sarı (şekilde mavi led), PD3’e yeşil led bağlı.

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris #include "inc/lm4f120h5qr.h"

void init_port_D() {
	volatile unsigned long delay;
	SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOD; // Port D’yi aktiflestir
	delay = SYSCTL_RCGC2_R; 	// zaman gecirmek icin
	GPIO_PORTD_DIR_R |= 0x0F;	// PD 3,2,1,0 pinlerini cikis yap
	GPIO_PORTD_AFSEL_R & = ~0x0F; // PD 3,2,1,0 pinlerini alternatif fonksinunu 0 yap
	GPIO_PORTD_DEN_R |= 0x0F;	// PD 3,2,1,0 pinlerini aktiflestir
}

#define BIT_SET(PORT, PIN) do { 
	PORT |= 1 << PIN; 
} while (0)

#define BIT_RESET(PORT, PIN) do { 
	PORT & = ~(1 << PIN); 
} while (0)

#define PORTD (GPIO_PORTD_DATA_R)

int main() {
	volatile unsigned long delay;

	init_port_D();

	while (1) {
 	// KIRMIZI=1, SARI=0, YESIL=0
 	BIT_SET(PORTD, 1);
  	BIT_RESET(PORTD, 2);
  	BIT_RESET(PORTD, 3);
  	for (delay = 0 ; delay < 4000000 ; delay++)
 		 /* bos dongu */;

  	// KIRMIZI=1, SARI=1, YESIL=0
 	BIT_SET(PORTD, 1);
  	BIT_SET(PORTD, 2);
  	BIT_RESET(PORTD, 3);
 	for (delay = 0 ; delay < 4000000 ; delay++)
 		 /* bos dongu */;

 	// KIRMIZI=0, SARI=0, YESIL=1
 	BIT_RESET(PORTD, 1);
  	BIT_RESET(PORTD, 2);
  	BIT_SET(PORTD, 3);
 	for (delay = 0 ; delay < 4000000 ; delay++)
 		 /* bos dongu */;

 	// SARI
 	BIT_RESET(PORTD, 1);
  	BIT_SET(PORTD, 2);
  	BIT_RESET(PORTD, 3);
 	 for (delay = 0 ; delay < 4000000 ; delay++)
 		 /* bos dongu */;

	}
}
R
R

PORTE’ye Dışardan Buton Bağlama

 

Button’lara 10 K direnç, Led’lere 330 ohm direnç bağlayınız.

Sağdaki button PortE 4. pine, soldaki button Port E 5. pine bağlanmıştır.

LED ler Port E 1,2 ve 3. pinlere bağlanmıştır. 

Koda dikkat ederek bağlantıları kontrol ediniz.

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
/**Bu fonksiyon portE’ye erişip müdahale edebilmemiz için gerekli ayarları yapıyor.*/
void init_port_E() {
  volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli
  SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOE;  // 1) E portunun osilatörünü etkinleştir
  tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R;  	// allow time for clock to start
  GPIO_PORTE_LOCK_R = 0x4C4F434B;  // 2) unlock GPIO Port E
  GPIO_PORTE_CR_R = 0x3F;     // allow changes to PE5-0 //PE5-0 değişikliklerine izin ver
                  // only PE0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
  			 // Sadece PE0 kilidinin açılması gerekir, diğer bitler kilitlenemez
  GPIO_PORTE_AMSEL_R = 0x00;  	// 3) disable analog on PE //PE'de analog devre dışı bırak
  GPIO_PORTE_PCTL_R = 0x00000000;  // 4) PCTL GPIO on PE4-0
  GPIO_PORTE_DIR_R = 0x0F;   	// 5) PE4,PE5 in, PE3-0 out
  GPIO_PORTE_AFSEL_R = 0x00;  	// 6) disable alt funct on PE7-0
  GPIO_PORTE_PUR_R = 0x30;   	// enable pull-up on PE5 and PE4
  	  	  	  	  	 //PE4 ve PE5'te pull up'ı etkinleştir ( BUTON İÇİN)
  GPIO_PORTE_DEN_R = 0x3F;   	// 7) enable digital I/O on PE5-0 // portE 5-0 giriş çıkış etkinlerştir.
  }
int main(void) {
  init_port_E();          // portE’yi ayarla
 volatile unsigned long delay; // compiler optimizasyonunu engellemek icin volatile kullandik
  int button_sag, button_sol;
  while (1) {
 	 // sagdaki button 4. bit, soldaki button 5. bit // button basiliyken 0, basili degilken 1 değerini alır.
  button_sag = GPIO_PORTE_DATA_R & =0x20; // sagdaki buttonun değerini oku, değişkene değerini ata
  button_sol = GPIO_PORTE_DATA_R & =0x10; // soldaki buttonun değerini oku, degiskene degerini ata
if (button_sag == 0) {  // kirmizi ledi yak
 	 GPIO_PORTE_DATA_R |=0x02; // 0x02 portE in 1.bitini çıkış yap kırmızı ledi yak
 	 GPIO_PORTE_DATA_R & = ~(0x09); // portE in 3. Bitini çıkış yap yeşil ledi söndür
 	 }
else if (button_sol == 0) {
      GPIO_PORTE_DATA_R |= 0x04;// portE in 2.bitini çıkış yap mavi ledi yak
      GPIO_PORTE_DATA_R & = ~(0x09); // portE in 3. Bitini çıkış yap yeşil ledi söndür
 	 }
else {
GPIO_PORTE_DATA_R & = ~(0x02); // portE in 1.bitini çıkış yap kırmızı ledi söndür
 	GPIO_PORTE_DATA_R & = ~(0x04); // portE in 2.bitini çıkış yap mavi ledi södür
 	 GPIO_PORTE_DATA_R |= 0x09; // portE in 3. Bitini çıkış yap yeşil ledi yak
 	 }
   }
  }
R
R