Sistem Programlama 8. Hafta Doküman 2

SysTick kesmesi ile led yakıp söndürme

Kesmeler bir programın daha önemli başka bir görevin yerine getirilmesi için kesilmesine izin veren bir mekanizmadır. Bu görevler tuş takımından bir karakter okunması veya farenin yeni koordinatlarının alınması gibi işlemler olabilir. Güncel bir örnek vermek gerekirse akıllı telefonunuzda oyun oynadığınız esnada arama gelmesi bir kesmedir. Systick kesmesi özel bir kesmedir. Bu kesme ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

Eclipste Sol panelde bulunan projemizi seçiyoruz. Projemizin alt klasörşlerinden src klasörü içinde bulunan startup_gcc.c isimli dosyayı açıp aşağıdaki değişiklikleri uygulayınız.

1) include kisimlarindan sonra asagidaki fonksiyon prototiplerini ekleyiniz
extern void systick_handler();

R

2) Şekil 2’de // The vector table yazan kisimdaki dizide aşağıdaki iki satırda:
IntDefaultHandler, // The SysTick handler

IntDefaultHandler yerine ilgili fonksiyonları yaziniz
systick_handler, // The SysTick handler

R

Yukarıdaki ayarlamalardan sonra aşağıdaki kodu stellaris kartına yüklediğinizde 0.1 saniye aralıklarla systick kesmesi üretilecek. Her kesme olduğunda da PORTF’ye bağlanan led yanıp sönecek.

#include
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris icin: #include "inc/lm4f120h5qr.h"

/** init_port_F() fonksiyonu PORT F’yi aktifleştiriyor. */
void init_port_F() {
volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli
SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000020; // 1) activate clock for Port F
tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R; // allow time for clock to start
GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B; // 2) unlock GPIO Port F
GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F; // allow changes to PF4-0
// only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00; // 3) disable analog on PF
GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000; // 4) PCTL GPIO on PF4-0
GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E; // 5) PF4,PF0 in, PF3-1 out
GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00; // 6) disable alt funct on PF7-0
GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11; // enable pull-up on PF0 and PF4
GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F; // 7) enable digital I/O on PF4-0
}

/** systick_handler() fonksiyonu her systick kesmesi olduğunda çalışacak. */
void systick_handler() {
// ledin durumunu ters cevir
GPIO_PORTF_DATA_R ^= 0b00010;
}

/** SysTick_Init() fonksiyonu systick kesmesini aktifleştiriyor. Kaç saniyede bir kesme üretileceğini verilen period parametresine göre ayarlanıyor. */
void SysTick_Init(unsigned long period){
NVIC_ST_CTRL_R = 0; // disable SysTick during setup
NVIC_ST_RELOAD_R = period-1; // reload value
NVIC_ST_CURRENT_R = 0; // any write to current clears it
NVIC_SYS_PRI3_R = (NVIC_SYS_PRI3_R&0x00FFFFFF)|0x40000000; // priority 2
NVIC_ST_CTRL_R = 0x07; // enable SysTick with core clock and interrupts
// enable interrupts after all initialization is finished
}

static inline void disable_interrupts() { //Kesmeleri pasif yap
asm("CPSID I");
}
static inline void enable_interrupts() { // Kesmeleri aktifleştir
asm("CPSIE I");
}
static inline void wait_for_interrupt() { // Kesme olana kadar bekle
asm("WFI");
}
int main() {
init_port_F();
SysTick_Init(1600000); // 1600000 clockta bir kesme uret
// islemcinin frekansi 16Mhz = 16000000 (not: bu deger programlanarak degistirilebilir)
// 1600000/16000000 = 0.1 saniyede bir kesme uretir
enable_interrupts();
while (1) {
wait_for_interrupt();
}
}