Sistem Programlama 9. Hafta Doküman 3

Buton Kesmesi

PortF’deki butonda kesme kullanımı
Bu örnek işlemciyi farklı frekansta çalıştırma ayarlarını içermektedir. Yorum satırlarını aktifleştirip farklı parametrelerle deneyebilirsiniz.
startup_gcc.c :
1) include kisimlarindan sonra asagidaki fonksiyon prototiplerini ekleyin
extern void PortF_interrupt_handler();
2) // The vector table yazan kisimdaki dizide aşağıdaki iki satırda:
IntDefaultHandler, // GPIO Port F
IntDefaultHandler yerine ilgili fonksiyonları yazin
PortF_interrupt_handler, // GPIO Port F
main.c :
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris icin: #include "inc/lm4f120h5qr.h"

static inline void disable_interrupts() {
  asm("CPSID I");
}

static inline void enable_interrupts() {
  asm("CPSIE I");
}

static inline void wait_for_interrupt() {
  asm("WFI");
}

void init_port_F() {
  volatile unsigned long tmp; // bu degisken gecikme yapmak icin gerekli
  SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000020; // 1) activate clock for Port F
  tmp = SYSCTL_RCGCGPIO_R;    // allow time for clock to start
  GPIO_PORTF_LOCK_R = 0x4C4F434B;  // 2) unlock GPIO Port F
  GPIO_PORTF_CR_R = 0x1F;     // allow changes to PF4-0
  // only PF0 needs to be unlocked, other bits can't be locked
  GPIO_PORTF_AMSEL_R = 0x00;   // 3) disable analog on PF
  GPIO_PORTF_PCTL_R = 0x00000000;  // 4) PCTL GPIO on PF4-0
  GPIO_PORTF_DIR_R = 0x0E;    // 5) PF4,PF0 in, PF3-1 out
  GPIO_PORTF_AFSEL_R = 0x00;   // 6) disable alt funct on PF7-0
  GPIO_PORTF_PUR_R = 0x11;    // enable pull-up on PF0 and PF4
  GPIO_PORTF_DEN_R = 0x1F;    // 7) enable digital I/O on PF4-0
}

void PF4_interrupt_init() {
  GPIO_PORTF_IS_R &= ~0b10000;  // (d) PC4 is edge-sensitive
  GPIO_PORTF_IBE_R &= ~0b10000;  // PC4 is not both edges
  GPIO_PORTF_IEV_R &= ~0b10000;  // PC4 falling edge event
  GPIO_PORTF_ICR_R = 0b10000;   // (e) clear flag4
  GPIO_PORTF_IM_R |= 0b10000;   // (f) arm interrupt on PC4

  /*
   * PORT icin kullanilan degerlerin anlami icin
   * http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Volume1/E-Book/C12_Interrupts.htm#12_3
   * Tablo 12.1'e bakiniz
   */
  NVIC_PRI7_R = (NVIC_PRI7_R & 0xFF00FFFF) | 0x00A00000; // (g) priority 5
  NVIC_EN0_R |= (1<<30);      // (h) enable interrupt 30 in NVIC
}

volatile uint32_t kesme_sayisi = 0;

void PortF_interrupt_handler() {
  disable_interrupts();
  GPIO_PORTF_ICR_R = 0b10000; // clear interrupt flag4

  kesme_sayisi++;

  // yesil ledi ters cevir
  GPIO_PORTF_DATA_R ^= 0b01000;

  enable_interrupts();
}

int main() {

  init_port_F();
  PF4_interrupt_init();

  enable_interrupts();

  while (1) {
   wait_for_interrupt();
  }
}