Sistem Programlama – Seri porttan bilgisayara text gönderme ve okuma

ÖNEMLİ: Proje Dosyası Güncellemesi

07.03.2016 tarihinde hazır proje dosyalarında
Son güncellemeyle proje klasörü altında utils/uartstdio.c ve utils/uartstdio.h dosyaları eklenmiştir.

Eğer projenizde bu dosyalar bulunmuyorsa, hazır proje dosyalarının yeni versiyonunu Stellaris LauchPad veya Tiva C LaunchPad için indirebilirsiniz.

R

Güncelleme için:

 • yeni indirdiğiniz dosya ile yeni proje açabilirsiniz

 • veya hazır projeye sadece utils klasörünü yukarıdaki resimdeki gibi ekleyebilirsiniz

ÖNEMLİ: Proje Ayarları Güncellemesi

Proje isminde sağa tıklayarak açılan bölümde “Properties” e tıklayınız.

Açılan menüden C/C++ Build → Settings menüsünü açınız. Aşağıdaki şekildeki gibi “Cross ARM C Linker” altından “Miscellaneous”’u açınız. “Other objects” kısmındaki ekleme buttonuna tıklayınız.

R

Açılan pencereden “Workspace” buttonuna tıklayıp, aşağıdaki resimdeki gibi açık olan projeniz altından “…​driverlib/gcc/libdriver.a” dosyasını bulup ekleyiniz.

R

Seri porttan bilgisayara text gönderme ve okuma

Seri portu şimdilik log atmak için kullanacağımız için fazla detaya girmiyoruz. Aşağıdaki kod ile bilgisayara yazı gönderebilirsiniz.

#include ;
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
// stellaris #include "inc/lm4f120h5qr.h"

#include ;
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "utils/uartstdio.h"

// secenekler: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
#define BAUDRATE 600

/** UART (seri port) ayarini yapan fonksiyon */
void init_UARTstdio() {
	SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
	GPIOPinConfigure(0x00000001);
	GPIOPinConfigure(0x00000401);
	GPIOPinTypeUART(0x40004000, 0x00000001 | 0x00000002);
	UARTConfigSetExpClk(0x40004000, SysCtlClockGet(), BAUDRATE,
            	(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
             	UART_CONFIG_PAR_NONE));
	UARTStdioConfig(0, BAUDRATE, SysCtlClockGet());
}

int main(void) {
	int i;

	init_UARTstdio();

	for (i = 0 ; ; i++) {
  	 UARTprintf("test: %d\n", i);
	}
}

“Undefined reference to …​” hatasının alınması =
“ÖNEMLİ: Proje Dosyası Güncellemesi” veya “ÖNEMLİ: Proje Ayarları Güncellemesi” başlığındaki işlemlerde hata yapılmış olabilir.

Sanal makineden seri porta erişmek için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Önceki başlıktaki kodları derleyip, kartta çalıştırınız.

“Serial port terminal” programını açınız

R

Configuration menüsünden Port seçeneğini açınız

R

Ayarları aşağıdaki gibi yapınız.

UYARI: Baud Rate kısmına kodun içindeki “#define BAUDRATE 600” satırındaki değeri (600) girin.

R

Port kısmında seçeneklerde /dev/ttyACM1 gibi görünebilir. /dev/ttyACM ile başlayan portu seçin.

Karttaki program çalışır durumdaysa Serial port terminal ekranında

deneme: 12345
deneme: 12346
…​
gibi satırlar göreceksiniz.

Eğer ekranda tuhaf yazılar görüyorsanız, birkaç kere programı duraklatıp, devam ettirmeyi deneyiniz

R
R

Tuhaf yazılar duraklatmayla çözülmüyorsa, Serial port terminali durdurup, tekrar çalıştırınız. Çalıştırıken Baud Rate değerinin koddaki ile aynı olduğunu kontrol ediniz.