STL

STL, standart template(şablon) kütüphanesinin kısaltmasıdır. Veri yapılarını ve algoritmalarını uygulamak için kullanılabilen genel sınıflar ve işlevler sağlayan bir dizi C ++ şablon sınıfıdır. STL esas olarak aşağıdakilerden oluşur:

1.  Algoritmalar
2.  Konteynırlar(Taşıyıcılar)
3.  Iteratörler(Yineleyiciler)

Standart Template Library

STL, çok yönlü programlamada çok yararlı olan sayısız konteynırlar ve algoritmalar sağlar; örneğin, STL’deki konteyner kitaplığının liste konteyneri kullanarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayarak tek bir deyimle bağlantılı bir listeyi kolayca kolayca tanımlayabilirsiniz.

STL genel bir kütüphanedir, yani herhangi bir veri türü üzerinde aynı konteyner veya algoritma kullanılabilir, farklı türdeki öğeler için aynı algoritmayı tanımlamak zorunda değilsiniz.

Örneğin, sıralama algoritması, veri türünüz ne olursa olsun, verilen aralıktaki öğeleri sıralayacaktır, farklı veri türleri için farklı sıralama algoritması uygulamak zorunda değiliz.

Algoritmalar

STL, herhangi bir konteynerin türüne bakılmaksızın kullanılabilecek algoritma sayısını sağlar. Algoritmalar kütüphanesi, veri yapıları üzerinde karmaşık algoritmalar gerçekleştiren yerleşik fonksiyonlar içerir.

Örneğin: reverse () işleviyle bir aralığı tersine çevirebilir, sort () işleviyle bir aralığı sıralayabilir, binary_search () ile bir aralıkta arama yapabilir vb.

Konteynırlar

Birçok sınıf kitaplığı gibi STL de kapsayıcı sınıfları içerir: amaçları diğer nesneleri içermek olan sınıflar. STL, vektor, liste, deque, set, multiset, map, multimap, hash_set, hash_multiset, hash_map ve hash_multimap sınıflarını içerir. Bu sınıfların her biri bir şablondur ve herhangi bir nesne türünü içerecek şekilde oluşturulabilir. Örneğin, vektörün elle dinamik bellek ayırma yönetimini ortadan kaldırması dışında, sıradan bir C dizisini kullanacağınız gibi bir vektör kullanabilirsiniz.

İteratörler

STL’deki iteratörler, konteynerleri işaret etmek için kullanılır. İteratörler aslında konteynerler ve algoritmalar arasında köprü görevi görür.

Örneğin: sort() algoritması yineleyiciyi başlatan ve yineleyiciyi biten iki parametreye sahiptir, şimdi sort() bu yineleyicilerin her birinin işaret ettiği öğeleri karşılaştırır ve onları sıralamaya göre sıralar, böylece konteynerin türünün ne olduğu ve Aynı tür farklı kap türleri üzerinde kullanılabilir.