Tarayıcılarda Matematiksel Gösterim

Matematiksel ifadelerin bilgisayarlarda işlenebilecek şekilde gösterimi web öncesine dayanır. Bilindiği gibi matematiksel ifadeler genellikle web sayfalarında resim formatlarında gösterilirler. Resimlerin boyutu değiştiğinde, görüntünün bozulmasına neden olmaktadır. Resimleri web sayfalarında hizalamak ve metinler arası boşlukları ayarlamak bir problem olarak görünmektedir. Aynı şekilde matematiksel ifadeler resim olduğundan arama yapmak da imkansız bir hale gelmektedir.

Matematik ifadelerini metin formatında oluşturmak, web sayfasının daha hızlı yüklenmesine sebebiyet verecektir. 

MathML Nedir?

MathML, matematiksel notasyon ve ifadeleri metin olarak göstermeye yarayan bir uygulamadır. MathML, bir XML dokümanıdır. XML’i tüm internet tarayıcıları desteklemektedir. Amacı matematiksel ifadelerin internet üzerinden sunulmasına, kullanılmasına ve değiştirilebilmesine imkan sağlamaktır. W3C tarafından geliştirilmektedir ve son versiyonu MathML 3.0’dır.

Matematiksel ifadelerin sanal ortamda belli bir dökümana aktarımı  zahmetli bir iştir. MathML ile türev, integral, matrix gibi birçok matematiksel formül ve ifade kolaylıkla yazılabilir. MathML kodunu bir HTML içinde yazılırsa, browser MathML’yi algılayıp istenen ifadeyi görüntüler. 

MathML Oluşturma

MathML oluşturmak için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Birincisi, matematiksel ifadelerin gösterim dili ile, ikincisi ise bu matematiksel ifadelerin içerik dili ile oluşturulmasıdır. Her iki seçenek için de kullanılan etiketler farklıdır.

1- Gösterim Dili ile MathML Oluşturma

 • İşaret ve etiket kullanılır.
 • 28 adet MathML elemanı ve 50 tane özelliği vardır.
 • Çoğu elemanlar alt ifadeler için bir taslak oluşturmaktadır.

2- İçerik Dili ile MathML Oluşturma

 • İçerik etiket sayısı 75 adet’tir.
 • Bazı elemanlar fonksiyonları ve matematiksel işlemleri temsil etmekdir. Örnek olarak, sin ve power verilebilir.
 • Amaç gösterimden farklı olarak diğer uygulamaların bu ifadeleri girdi olarak kullanabilmesidir.

Örnek:    E=m.c^{2}  

matematiksel ifadesini MathML kullanarak, gösterim dili ve içerik dili ile oluşturmak için gerekli kod blokları aşağıda verilmiştir.

<math>
 <mi>E</mi><mo>=</mo>
 <mi>m</mi> 
 <msup>
<mi>c</mi><mn>2</mn>
 </msup>
</math>
<math>
  <reln>
   <eq/>
   <ci>E</ci>
   <apply>
     <times/>
     <ci>m</ci>
     <apply>
      <power/>
      <ci>c</ci>
      <cn>2</cn>
     </apply>
   </apply>
  </reln>
</math>