Tasarım Örüntüleri – Design Patterns

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Programı
BLM511 Tasarım Örüntüleri Dersi

Bu dersin amacı, öğrencilere etkin, kaliteli, bakımı ve geliştirmesi kolay kompleks yazılımların mimari tasarımlarında, tasarım kalıplarının kullanımını öğretmektir. Tasarım kalıplarının belirli bir bağlamda karşımıza çıkan yazılım problemini en iyi çözümü için uzun yıllar boyunca edinilmiş tecrübelerle oluşturulmuş kalıplardır. Ders, yazılım mimarisinde tasarım kalıplarının kullanılmasının ardında yatan temelleri ve avantajları irdeler. Nesneye dayalı tasarım prensiplerinin tekrar edilmesi ve UML diyagramları dersin içerikleri arasındadır. C++/Python veya Javascript dilinde yapılması istenen programlama ödevleri ve proje öğrenciye tasarım şablonlarının kullanımında deneyim kazandıracaktır.

Dersle ilgili ödevler ve Ders notu paylaşımı için http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr/eders/course/view.php?id=2 adresindeki Öğrenme Yönetim Sistemi kullanılacaktır. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Proje/Sunum 1 70
Ara Sınav 1 30
Toplam 100
Yıl İçinin Başarıya Oranı 70
Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı 30
Toplam 100

Ders İzlencesi

Hafta Konular
1. Hafta: Giriş
2. Hafta: Nesneye yönelik çözümleme ve tasarım
3. Hafta: UML’e giriş
4. Hafta: Kullanım durumları ve diyagramlari
5. Hafta: UML gösterimleri ; Sistem sekans diyagramları, sınıf diyagramları, işbirliği diyagramları, vb – 1
6. Hafta: UML gösterimleri ; Sistem sekans diyagramları, sınıf diyagramları, işbirliği diyagramları, vb – 2
7. Hafta: Tasarım örüntülerine giriş
8. Hafta: ARA SINAV
9. Hafta: Yaratım örüntüleri -1
10. Hafta: Yaratım örüntüleri – 2
11. Hafta: Yapısal örüntüler – 1
12. Hafta: Yapısal örüntüler – 2
13. Hafta: Davranış örüntüleri – 1
14. Hafta: Davranış örüntüleri – 2
15. Hafta: Tasarım Örüntü örnekleri
16. Hafta: Final