Ubuntu 16.04 Üzerine Point Cloud Library (PCL) 1.8.0 Yüklenmesi ( PCL Install On Ubuntu 16.04 )

PCL yükelemsini egerçekleştirmek için bu linkten PCL’in 1.8.0 sürümünü bilgisayarımıza indiriyoruz.

Kurulumu yapmak için aşağıdaki kouma giderek şu komutu işletiyoruz.

Sudo dpkg -i PCL-1.8.0-Linux.deb

Buna alternatif olarak bu linki hiç kullanmadan PCL depolarını ekleyerekte kurulum işlemini yapabiliriz. Bunun için sırasıyla şu komutları girelim.

sudo add-apt-repository ppa:v-launchpad-jochen-sprickerhof-de/pcl
sudo apt-get update
sudo apt-get install libpcl-all

Yazılım geliştirmeyi Ubuntu’da hazırlamak için bazı önkoşul araçlarını kurmamız gerekiyor. Aşağıdaki komutları sırayla girelim.

   sudo apt-get update
   sudo apt-get install git build-essential linux-libc-dev
   sudo apt-get install cmake cmake-gui
   sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev libusb-dev libudev-dev
   sudo apt-get install mpi-default-dev openmpi-bin openmpi-common
   sudo apt-get install libflann1.8 libflann-dev
   sudo apt-get install libeigen3-dev
   sudo apt-get install libboost-all-dev
   sudo apt-get install libvtk5.10-qt4 libvtk5.10 libvtk5-dev
   sudo apt-get install libqhull* libgtest-dev
   sudo apt-get install freeglut3-dev pkg-config
   sudo apt-get install libxmu-dev libxi-dev
   sudo apt-get install mono-complete
   sudo apt-get install qt-sdk openjdk-8-jdk openjdk-8-jre

Nokta kümesi kitaplığını aşağıdaki gibi alalım:

   git clone https://github.com/PointCloudLibrary/pcl.git

alınan dosyanın bulunduğu yola giderek make işlemini yapalım:

   cd pcl
   mkdir release
   cd release
   cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=None -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
      -DBUILD_GPU=ON -DBUILD_apps=ON -DBUILD_examples=ON \
      -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
   make

Bu işlem biraz zaman alacaktır…​ daha sonra şu komutu vererek kurulum işlemini tamamlayalım.

   sudo make install

Ayrıntı İçin