Ubuntu 16.04 Üzerine ROS Kinetic Kurulumu ( Install ROS Kinetic On Ubuntu 16.04 )

  • Ros Kinetic kurulumu için gerekli olan depoları sources.list dosyamıza ekliyoruz.
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
  • Gerekli olan Keyi ekliyoruz
sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
  • Paket listemizi ve keyleri ekledikten sonra paket indeksimizi güncelliyoruz.
sudo apt-get update
  • Güncelleme işleminden sonra aşağıdaki ros paketini yüklüyoruz.

Desktop-Full Install: (Recommended) : ROS, rqtrviz, robot-generic libraries, 2D/3D simulators, navigation and 2D/3D perception.

sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full
  • Mevcut kurulu olan ros paketlerini görüntülemek için aşağıdaki kod kullanılabilir.
apt-cache search ros-kinetic
  • ROS’u kullanabilmeniz için önce rosdep’i başlatmanız gerekir. Rosdep, derlemek istediğiniz kaynak için sistem bağımlılıklarını kolayca yüklemenizi sağlar ve ROS’ta bazı temel bileşenleri çalıştırmak için gereklidir. Rosdepi başlatmak için:
sudo rosdep init

rosdep update
  • Yeni bir kabuk başlattığımızda ROS ortam değişkenlerini otomatik olarak eklemek için aşağıdaki kod girilebilir:
sudo apt-get install python-rosinstall