Menü Kapat

Yazılım Tasarım Kalıpları – Software Design Patterns

Bu dersin amacı, öğrencilere etkin, kaliteli, bakımı ve geliştirmesi kolay kompleks yazılımların mimari tasarımlarında, tasarım kalıplarının kullanımını öğretmektir. Tasarım kalıplarının belirli bir bağlamda karşımıza çıkan yazılım problemini en iyi çözümü için uzun yıllar boyunca edinilmiş tecrübelerle oluşturulmuş kalıplardır. Ders, yazılım mimarisinde tasarım kalıplarının kullanılmasının ardında yatan temelleri ve avantajları irdeler. Nesneye dayalı tasarım prensiplerinin tekrar edilmesi ve UML diyagramları dersin içerikleri arasındadır. C++/Python veya Javascript dilinde yapılması istenen programlama ödevleri ve proje öğrenciye tasarım şablonlarının kullanımında deneyim kazandıracaktır.

Tüm ders notları, ödev takibi ve proje gönderimi için 

http://edestek2.kocaeli.edu.tr/course/view.php?id=48

adresi kullanılacaktır. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Proje/Sunum 1 60
Ara Sınav 1 40
Toplam 100
Yıl İçinin Başarıya Oranı 60
Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı 40
Toplam 100

Ders İzlencesi

Hafta Konular
1 Tasarım kalıplarına giriş 
2 UML’e Giriş 
3 UML gösterimleri ; Kullanım-durum diyagramları, sınıf diyagramları, İlişkiler  
4 “Singleton”, “Factory” ve “Abstract Factory” Kalıbı (Oluşturucu) 
5 Object Pool ve Builder Kalıbı (Oluşturucu) 
6 “Iterator” Kalıbı (Davranışsal) 
7 “Observer/Publish-Subscribe” Kalıbı (Davranışsal) 
8 Vize 
9 “Mediator”, “Chain of Responsibility” ve “Command” Kalıbı (Davranışsal) 
10 “Visitor”, “State” Kalıbı (Davranışsal) 
11 “Decorator”, “Adapter” ve “Facade” Kalıbı (Yapısal) 
12 “Composite” Kalıbı (Yapısal) 
13 “Dependency Injection” Kalıbı  
14 MVC Kalıbı 
15 Repository Kalıbı Repository Pattern 
16 Final